התקשרו אלינו: 074-769-14-14

טאקי

למשתתפים-  2 עד 10 משתתפים
מגיל 5 ומעלה.
המשחק כולל 116 קלפים )שתי חפיסות זהות של 58 קלפים(. התפלגות הקלפים: כל המספרים – 2 מכל צבע. עצור, שנה כיוון, פלוס, טאקי – 2 מכל צבע. משנה צבע – 4 ,סופרטאקי – 2 ,מלך – 2. 3 – +2 ,3 +שבור – 2.
בעקרון… כל שחקן חייב להניח בערימת המשחק קלף באותו צבע או אותה הצורה של הקלף העליון. קלפים מיוחדים יכולים לשנות את כיוון המשחק, לדלג על תורו של שחקן, להכריח שחקנים אחרים למשוך קלפים מהקופה, לשנות צבע, ולהפטר מכמה קלפים יחד. מה המטרה? להפטר מכל הקלפים שביד. שלוש ארבע ו… ערבבו היטב את הקלפים וחלקו 8 קלפים לכל משתתף. הניחו את יתרת הקלפים בצד כקופה. הפכו את הקלף העליון בקופה והניחו אותו במרכז – קלף זה מתחיל את ערמת המשחק. הקלף העליון בערימת המשחק נקרא הקלף המוביל. במידה והקלף הראשון כולל פקודה, יש להתעלם ממנה ולהתייחס רק לצורתו וצבעו. השחקן הצעיר ביותר פותח. כל שחקן בתורו )מתחילים עם כיוון השעון( רשאי להפטר מקלף או קלפים שבידו על גבי הקלף המוביל באחד מהאופנים הבאים: על ידי הנחת קלף בצבע זהה. על ידי הנחת קלף עם מספר או צורה זהים. על ידי הנחת קלף פקודה חוקי )ראה קלפי פקודה בהמשך(. שחקן שאינו יכול לשחק, חייב למשוך קלף אחד מהקופה, והוא רשאי להשתמש בו רק בתור הבא. שחקן שנותר עם קלף אחד בידו חייב להכריז בקול ”קלף אחרון בידי!“. אם הוא אינו עושה זאת לפני שהשחקן שאחריו שיחק, הוא נענש ב-4 קלפים מהקופה, )ובשמחה לאיד של שאר השחקנים…( קלפי הפקודה: כל הקלפים שאינם קלפי מספרים רגילים הם קלפי פקודה. קלף פקודה יכול להשפיע על המשתמש, על השחקן הבא אחריו או על כל שאר המשתתפים. קלפים אלו הם לב המשחק ושימוש נכון בהם הוא המפתח לניצחון. עצור – השחקן הבא מאבד את תורו. 2 – +מחייב את השחקן הבא למשוך 2 קלפים מהקופה או להניח קלף +2 נוסף, מה שמחייב את הבא להניח 2 +נוסף או למשוך 4 קלפים מהקופה וכן הלאה. שחקן שאינו יכול לעקוב עם 2 +מושך מהקופה 2 קלפים עבור כל קלף 2 +שהונח. לאחר מכן המשחק מתחדש, והקלף 2 +העליון כבר אינו פעיל והשחקן הבא יכול להניח כל קלף בצבע שלו, או כמובן 2.+ שנה כיוון – הופך את כיוון המשחק. מחליף צבע – מאפשר למשתמש בו לקבוע את הצבע שעל השחקן הבא לשחק. מותר להשתמש בקלף זה תמיד חוץ מאשר על הקלפים 2 +ו 3 +פעילים. TAKI – הנחת קלף זה מאפשרת למשתמש בו לשים עליו את כל הקלפים מהצבע של הטאקי שבידו. הקלף האחרון ברצף הקלפים הבא בעקבות הטאקי הוא הקלף המוביל לשחקן הבא. במידה והקלף האחרון הוא קלף פקודה, יש כמובן לציית לפקודה. מותר לסיים רצף טאקי גם עם קלפים שאינם בעלי צבע קבוע כגון ’משנה צבע‘ ו‘מלך‘ ולנצל את הפקודה. חשוב! על השחקן שהשתמש בטאקי לסגור אותו בסוף התור על ידי ההכרזה ”טאקי סגור“. אם הוא אינו סוגר את הטאקי, הוא נחשב עדיין ”טאקי פתוח“ והשחקן הבא רשאי לנצל אותו ולהפטר גם הוא מכל הקלפים בצבע הטאקי. הטאקי נותר פתוח עד אשר אחד השחקנים שעשו בו שימוש יכריז ”טאקי סגור“ או אם שוחק כבר קלף בצבע אחר. SuperTaki( טאקי צבעוני( – קלף טאקי חופשי המקבל באופן אוטומטי את הצבע של הקלף המוביל. לא ניתן להחליף באמצעותו את הצבע של הקלף המוביל. מותר להשתמש בסופר-טאקי תמיד חוץ מאשר על הקלפים 2 +ו 3 +פעילים. פלוס – שחקן המניח קלף + חייב לשחק תור נוסף. אם אינו יכול לשחק שוב עליו למשוך קלף מהקופה. מלך – מבטל את החובה לציית לקלף המוביל, כולל כל פקודה במידה והייתה, ובנוסף מעניק לשחקן תור נוסף שבו הוא חופשי לשחק כל קלף שיבחר. מותר לשחק קלף זה על גבי כל קלף! 3 – +מחייב את כל המשתתפים לקחת שלושה קלפים מהקופה )פרט לזה שהניח אותו(. מותר לשחק 3 +על גבי כל קלף. 3 +המונח על 2 +פעיל מתפקד כמו קלפי 2 +אבל חשוף לתגובת נגד של שובר 3 !+אסור ”להחביא“ 3 +בתוך רצף של טאקי. שובר 3 – +כאשר שובר 3 +מונח על 3 ,+הוא מבטל את הפקודה שלו ומחייב דווקא את זה שהניח את ה 3 +לקחת 3 קלפים בעצמו. מתי מותר לשחק שובר 3 ?+ • על 3 +שהונח בערימת המשחק. במקרה זה רשאי כל אחד מהשחקנים להניח אותו גם אם אין זה תורו. • שחקן רשאי להיפטר משובר 3 +על גבי כל קלף אחר )מלבד 2 ,)+ אבל אז עליו לקחת במקומו 3 קלפים מהקופה. הקלף המוביל אחרי הטלת קלפי 3 +לערמת המשחק הוא תמיד הקלף שמתחת ה- 3+
מי המנצח? השחקן שנפטר ראשון מכל הקלפים שבידו הוא המנצח במשחק.

49.00 

                Call Now Button