התקשרו אלינו: 074-769-14-14

יש חמש

לשחק עם… 2 עד 4 משתתפים
מגיל 6 ומעלה.
מה תמצאו בקופסה? • 20 קוביות הנחלקות לארבעה סטים של חמש קוביות. כל סט מסומן בסמל המוטבע על פאותיהן של כל הקוביות. )מטרת הסמל היא אך ורק לבדל ולסמן כל סט כדי למנוע ערבוב בין הסטים בזמן המשחק(. בכל קובייה 3 פאות שחורות, שתיים כחולות ואחת אדומה. • 4 קוביות התקדמות בצבע כתום. • לוח התקדמות. • שלושה פיונים בשלושה גדלים )אדום, כחול, שחור(. • הוראות המשחק. מטרת המשחק להטיל את הקוביות עד שכל החמש יציגו את אותו הצבע ולתפוס את הפיון בצבע המתאים. אופן המשחק הציבו את שלושת הפיונים זה לצד זה במרכז ובמרחק שווה מכל המשתתפים. כל משתתף מקבל סט של חמש קוביות עם אותו הסמל. )את קוביות ההתקדמות הכתומות יש להשאיר בקופסה עד שיידרשו להתקדמות על הלוח(. כשכל המשתתפים מוכנים, מתחילים כולם להטיל ביחד את הקוביות שלהם ובסדרה של הטלות מנסה כל אחד להגיע למצב בו כל חמש הקוביות שלו בצבע אחיד. ההטלות מתבצעות באופן הבא: בתחילה יש להטיל את כל חמש הקוביות ולאחר כל הטלה יחליט כל שחקן אילו קוביות הוא רוצה להשאיר במצבן ואילו הוא רוצה להטיל שוב עד להשגת חמישייה. ברגע שהצליח, ימהר לתפוס את הפיון בצבע המתאים ויציב אותו לפניו )אך בהישג יד של שאר המשתתפים(. לאחר כל תפיסה יש להמשיך ולנסות לתפוס פיונים נוספים במטרה לסיים את הסיבוב עם כמה שיותר נקודות. חטיפות: כל עוד הסיבוב לא הסתיים מותר לחטוף פיונים שנתפסו על ידי משתתפים אחרים. כדי להיות רשאי לחטוף פיון משחקן אחר על החוטף לבצע לפחות הטלה אחת לאחר שהפיון כבר נמצא בידי השחקן ממנו הוא עומד לבצע את החטיפה. מתי מסתיים הסיבוב? סיבוב מסתיים כשנתפס הפיון האחרון שבמרכז. השחקן שתופס אותו יקיש בעזרתו 3 פעמים על השולחן ויכריז בכך על סיום הסיבוב. ברגע ההכרזה על כולם לחדול להטיל קוביות ואסור לחטוף יותר פיונים. ניקוד: בתום כל סיבוב, כל שחקן מקבל נקודות בהתאם לפיונים שברשותו. הפיון האדום – 3 נקודות הפיון הכחול – 2 נקודות הפיון השחור – נקודה אחת שחקן האוחז בתום הסיבוב ביותר מפיון אחד זוכה כמובן בסכום הנקודות של הפיונים שבידו. בתום כל סיבוב, כל שחקן מתקדם על הלוח בעזרת הקובייה הכתומה שלו מספר צעדים כמספר הנקודות שזכה באותו הסיבוב. סיבוב נגמר סיבוב מתחיל: לאחר שכל מי שזכה בנקודות התקדם על הלוח, מחזירים את הפיונים למרכז ומתחילים סיבוב חדש. ממשיכים לשחק עד שאחד השחקנים עד שאחד המשתתפים השלים הקפה שלמה והוא המנצח במשחק. אם שני שחקנים או יותר השלימו הקפה בתור האחרון, זה שהגיע רחוק יותר מקן הסיום הוא המנצח.

48.00 

                Call Now Button