התקשרו אלינו: 074-769-14-14

לוגי עברית

2 עד 6 שחקנים
מגיל 8 ומעלה.
מה תמצאו בקופסה? 84 קלפי אותיות ב-4 צבעים והוראות המשחק. כל אות צבעונית מופיעה פעם אחת בכל צבע. קלפי האותיות צ,ב,ע )ללא צבע( והקלף החופשי מופיעים פעמיים כל אחד.
בעקרון… מטרת המשחק היא להפטר מכל הקלפים על ידי יצירת מילים בעזרת האותיות שביד. כל מילה חייבת להתחיל באות המופיעה בראש אחת משלוש ערמות המשחק. אם מצליחים לסיים את המילה באות שיש בה פקודה היא מחייבת ומעניקה יתרון לשחקן המשחק או מעכבת שחקנים אחרים. המנצח הוא השחקן שנפטר ראשון מכל הקלפים שבידו. כיצד מתכוננים למשחק? מחלק שנבחר מערבב את הקלפים ומחלק 8 קלפים לכל משתתף. שאר הקלפים מונחים בצד כקופה. לאחר שכולם קבלו את הקלפים פותחים את שלושת הקלפים הראשונים בקופה ומניחים אותם זה לצד זה גלויים במרכז. קלפים אלו יוצרים את תחילתן של שלוש ערמות המשחק. שלוש ארבע ו… המחלק משחק ראשון ולאחריו מתקדם התור בכיוון השעון. כל שחקן בתורו מנסה לרדת עם כמה שיותר קלפים על ידי יצירת מילה בעזרת קלפי האותיות שבידו באופן הבא: 1 .המילה חייבת להתחיל באחת האותיות שנמצאות בראש אחת משלוש ערמות המשחק. 2 .האות השנייה של המילה, )כלומר, האות הראשונה שאיתה יורד השחקן, חייבת להיות באותו הצבע או אות זהה לאות שבראש הערמה עליה בחר לשחק. )כמו למשל המילה ממש(. 3 .מהאות השלישית והלאה מותר להשתמש באות בכל צבע. 4 .את הקלפים יש להניח זה על גבי זה כך שהאות האחרונה של המילה ששוחקה תהיה האות החדשה בראש הערמה ששוחקה. • שחקן שאינו יכול לרדת עם מילה חייב למשוך קלף מהקופה ואינו יכול לשחק באותו התור. • שחקן שנותר עם קלף אחד ביד חייב להכריז ”אחרון“. אם שכח ייענש במשיכת 4 קלפים מהקופה. קלפי פקודה: על חלק מהקלפים בנוסף לאות מופיעה פקודה. זו מחייבת רק אם הקלף נוצל כאות אחרונה במילה. רשימת הפקודות: המתן תור השחקן הבא מאבד את תורו. תור נוסף השחקן ששיחק זוכה בתור נוסף. קח שניים השחקן הבא לוקח שני קלפים מהקופה ולא משחק. שנה כיוון כיוון המשחק מתהפך קלף חופשי מחליף כל אות בכל צבע. אם בא במקום קלף פקודה הפקודה תקפה! אותיות צ,ב,ע, אותיות אלו הן ללא צבע ויכולות לשמש בכל צבע. הסכמים מומלצים: 1 .אין להשתמש ב-ו‘ החיבור ו-ה‘ הידיעה 2 .אין להשתמש בשמות שאינם מופיעים בתנ“ך 3 .אין להשתמש בסמיכות 4 .אין להשתמש בראשי תיבות

48.00 

                Call Now Button