התקשרו אלינו: 074-769-14-14

רייס

למשתתפים- 2 עד 4 משתתפים
מגיל 8 ומעלה
מה תמצאו בקופסה? 48 קלפי התקדמות )רקע צהוב(. 16 קלפי חסימה )רקע כתום(. 42 קלפי היחלצות )רקע ירוק(. 6 קלפי חסינות )רקע כחול(. בעקרון… המשחק הוא מרוץ מכוניות בין המשתתפים. כל שחקן מנסה לצבור 1000 ק“מ באמצעות קלפי התקדמות. תוך כדי ההתקדמות עלולים יריביו להציב בפניו מחסומים והפרעות באמצעות קלפי חסימה שונים. בטרם יוכל להמשיך ולהתקדם עליו לטפל בתקלה בעזרת קלף היחלצות מתאים. קלפי חסינות מעניקים הגנה מוחלטת בפני גורמים מעכבים מסוימים. המשחק מתנהל סביב שולחן וכל שחקן מבצע מהלך אחד בתורו. הוא יכול לבחור בין הצבת קלף מועיל לעצמו או קלף מעכב בדרכו של יריב. כדי להקל על חישוב המרחק שעבר כל שחקן ומצבו, עליו להציב את הקלפים המצטברים לפניו באופן הבא: שלוש ארבע ו… ערבבו היטב את שתי החפיסות יחד וחלקו 5 קלפים לכל משתתף. את היתרה הניחו בצד כקופה. כל שחקן אוחז את קלפיו בידו. השחקן לשמאלו של המחלק משחק ראשון והתור מתקדם בכיוון השעון. בתורו, מושך כל שחקן קלף נוסף מהקופה ועליו להשתמש באחד מששת הקלפים שבידו לביצוע מהלך אחד מתוך האפשרויות הבאות: • לרדת עם קלף התקדמות. )המספר שעל הקלף מציין את המרחק שעבר(. • לחסום יריב כלשהו על ידי הצבת קלף חסימה בשטחו של היריב. • לבצע היחלצות מתקלה שהופעלה נגדו בתור קודם על ידי כיסוי קלף התקלה בקלף ההיחלצות המתאים. • להציב קלף חסינות. קלף המעניק הגנה עד תום המשחק. • שחקן שאינו יכול לשחק באחת מהאפשרויות לעיל, חייב להיפטר מקלף כלשהו לערמת פסולת ולמשוך קלף חדש. )אם אזלו הקלפים בקופה לפני שהמשחק תם, אפשר למחזר את הקלפים בערמת הפסולת(. חוקי התקדמות וחסימה 1 .הקלף הראשון חייב להיות ”אור ירוק“. שחקן אינו יכול להתקדם ללא ”אור ירוק“. 2 .שחקן אינו יכול להתקדם אם הוא במצב של חסימה אולם הוא רשאי לחסום אחרים. 3 .לא ניתן לחסום שחקן ביותר מחסימה אחת )למעט ”מהירות מוגבלת“(. סוגי הקלפים חסימה כך הוא נראה ההוראה ההיחלצות כך הוא נראה אור אדום עצור וחכה לאור ירוק אור ירוק מהירות מוגבלת האט שחקן מוגבל מהירות רשאי להשתמש רק בקלפי 25 ו-50 ק“מ שטח פתוח אזל הדלק עצור עד להשגת דלק תחנת דלק פנצ‘ר עצור עד החלפת גלגל גלגל רזרבי שוטר עוצר רק מי שהשתמש בקלף 200 וטרם הניח אחריו קלף התקדמות נוסף הקנס משולם תאונה עצור עד קבלת ”דרך צלחה“ דרך צלחה סיום המשחק השחקן שמגיע ראשון ל-1000 ק“מ הוא המנצח. הוראות המשחק קלפי חסינות רכב חירום מגן בפני ”אור אדום“ ו“מהירות מוגבלת“ מכלית מגן מפני ”אזל הדלק“ נהג זהיר מגן מפני ”תאונה“ אולם מרגע הצב

55.00 

                Call Now Button