התקשרו אלינו: 074-769-14-14

שבע קוביות

לשחק עם… 2 עד 4 משתתפים
מגיל 9 ומעלה.
מה תמצאו בקופסה? • 4 סטים של שבע קוביות כל אחד, בצבעים שונים. • פעמון • דסקית גביעים • הוראות המשחק בעיקרון… ’שבע קוביות‘ הוא משחק מילים מרענן שיתחבב עליכם במהירות גם אם משחקי מילים אינם ”כוס התה שלכם“. המנצח בכל סיבוב הוא הראשון שמצליח להרכיב תשבץ מילים בעזרת שבע אותיות שעלו בהטלת הקוביות האישיות שלו. כדי לנצח במשחק יש לנצח שלושה סיבובים ברציפות. גביעי הכסף והזהב מסמנים את השחקן המוביל ומונים את מספר זכיותיו הרצופות בדרך לניצחון. כיצד נערכים למשחק? הציבו את הפעמון במרכז ואת דסקית הגביעים לצידו. כל שחקן נוטל לידיו שבע קוביות בצבע זהה, והמשחק מוכן לפעולה. שלוש ארבע ו… בהינתן האות )”ש-ב-ע קו-בי-ות!“(, מטילים כולם את הקוביות שלהם, וכל שחקן מנסה ליצור ראשון תשבץ מילים בעזרת כל שבע האותיות שעלו בהטלה שלו. מו‘תר להשתמש רק באותיות שעלו בגורל, ואסור לסובב אף קובייה לאחר שנחתה. המילים חייבות להיקרא מימין לשמאל או מלמעלה למטה בלבד. תשבץ מושלם חייב להכיל את כל שבע האותיות. קובייה הנמצאת במגע עם יותר מקובייה אחת, חייבת להיות חלק ממילה בכל אחד מכיווני המגע. שחקן שהשלים ראשון את התשבץ שלו ימהר לצלצל בפעמון ולהכריז על ניצחונו. לאחר הצלצול אסור לו לשנות את סידור הקוביות שלו. זכייה בגביע לאחר שצלצל בפעמון, יבדקו שאר המשתתפים את התשבץ של המנצח בסיבוב. אם נמצא כי כל המילים שלו חוקיות )ראו סעיף ”מילים חוקיות“(, הוא זוכה בגביע כסף. המנצח נוטל את הדסקית ומציב אותה לצידו כשגביע הכסף למעלה. הגביע הנודד… להמשך המשחק, כל משתתף אוסף את הקוביות שלו, ויוצאים לסיבוב נוסף. אם המנצח בסיבוב הבא הוא השחקן שניצח בסיבוב הקודם, הוא הופך את הדסקית על צד גביע זהב. אם המנצח בסיבוב אינו אוחז בגביע, גוזל המנצח ’הטרי‘ את הגביע מהאוחז בו )בין אם זה גביע כסף או גביע זהב(, ומציב אותו לצידו על צד גביע הכסף. איך מנצחים במשחק? כדי לנצח במשחק יש לנצח שלושה סיבובים ברציפות. שחקן שזה ניצחונו הראשון ברצף זוכה בגביע הכסף. שחקן שניצח ניצחון שני ברציפות זוכה בגביע זהב. שחקן ינצח במשחק אם יזכה בסיבוב בעודו מחזיק בגביע זהב. אילו מילים נחשבות כחוקיות? כל המילים המוכרות חוקיות. בכלל זה שמות מוכרים )פרטיים ומשפחה(, ראשי תיבות וקיצורים מקובלים, שפה מדוברת וכינויי חיבה. ובקיצור, הכלל הפשוט במשחק ’שבע קוביות‘ קובע שכל מילה תיחשב חוקית אם לפחות אחד המשתתפים האחרים מכיר ומאשר אותה. האיסורים היחידים הם שימוש באותיות בכל“מ, ה‘ הידיעה, ו‘ החיבור. וכמובן, אסור לכתוב בשגיאות כתיב. מה קורה אם שחקן צלצל ראשון בפעמון אבל נפסל? שחקן נפסל אם רשם מילה בלתי חוקית או אם נמצאה שגיאת כתיב באחת המילים שלו. במקרה זה: • אם הנפסל החזיק בגביע )כסף או זהב(, הוא מאבד אותו ומחזיר את הדסקית למרכז. • אם הנפסל אינו מחזיק בגביע, הגביע נותר בידי השחקן שהחזיק בו

75.00 

                Call Now Button